อัพเดทข้อมูล..

ปรับข้อมูลสมาชิก..

อัพโหลดรูปภาพ..
0%
แจ้งโอนที่นี่
logo

ชุดโต๊ปปากีเด็กชาย แขนสั้น BA12
BA12-เทา เทา

499 ฿ 269 ฿ 46% OFF

ขนาด(size)

(2-3ขวบ)(80-90 ซ.ม.)
ไซส์ 30 : เสื้อ : รอบอก 32 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
ไซส์ 30 : กางเกง : เอว 14-28 นิ้ว สะโพก 30 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว
--------------
(3-4ขวบ)(85-95ซ.ม.)
ไซส์ 32 : เสื้อ : รอบอก 34 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว
ไซส์ 32 : กางเกง : เอว 16-30 นิ้ว สะโพก 30 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว
--------------
(4-5ขวบ)(95-105ซ.ม.)
ไซส์ 34 : เสื้อ : รอบอก 34 นิ้ว ยาว 33 นิ้ว
ไซส์ 34 : กางเกง : เอว 18-31 นิ้ว สะโพก 32 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว
--------------
(5-6ขวบ)(100-110ซ.ม.)
ไซส์ 36 : เสื้อ : รอบอก 36 นิ้ว ยาว 35 นิ้ว
ไซส์ 36 : กางเกง : เอว 18-32 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว
--------------
(6-7ขวบ)(105-115ซ.ม.)
ไซส์ 38 : เสื้อ : รอบอก 38 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว
ไซส์ 38 : กางเกง : เอว 18-33 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว
--------------
(7-8ขวบ)(110-120ซ.ม.)
ไซส์ 40 : เสื้อ : รอบอก 40 นิ้ว ยาว 39 นิ้ว
ไซส์ 40 : กางเกง : เอว 18-34 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว
--------------
(8-9ขวบ)(115-125ซ.ม.)
ไซส์ 42 : เสื้อ : รอบอก 41 นิ้ว ยาว 41 นิ้ว
ไซส์ 42 : กางเกง : เอว 18-35 นิ้ว สะโพก 36 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
--------------
(9-10ขวบ)(120-130ซ.ม.)
ไซส์ 44 : เสื้อ : รอบอก 42 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
ไซส์ 44 : กางเกง : เอว 18-36 นิ้ว สะโพก 38 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว
--------------
(10-11ขวบ)(125-135ซ.ม.)
ไซส์ 46 : เสื้อ : รอบอก 44 นิ้ว ยาว 45 นิ้ว
ไซส์ 46 : กางเกง : เอว 18-37 นิ้ว สะโพก 40 นิ้ว ยาว 32 นิ้ว
--------------
(11-12ขวบ)(130-140ซ.ม.)
ไซส์ 48 : เสื้อ : รอบอก 46 นิ้ว ยาว 47 นิ้ว
ไซส์ 48 : กางเกง : เอว 20-38 นิ้ว สะโพก 42 นิ้ว ยาว 33 นิ้ว
--------------
(12-13ขวบ)(135-145ซ.ม.)
ไซส์ 50 : เสื้อ : รอบอก 48 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว
ไซส์ 50 : กางเกง : เอว 20-40 นิ้ว สะโพก 44 นิ้ว ยาว 34 นิ้ว
--------------
(13-14ขวบ)(140-150ซ.ม.)
ไซส์ 52 : เสื้อ : รอบอก 50 นิ้ว ยาว 50 นิ้ว
ไซส์ 52 : กางเกง : เอว 22-42 นิ้ว สะโพก 46 นิ้ว ยาว 35 นิ้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เลือกซื้อ
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
จำนวน
เลือกคุณสมบัติ
ซื้อเลย

ขนาด(size)

(2-3ขวบ)(80-90 ซ.ม.)
ไซส์ 30 : เสื้อ : รอบอก 32 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
ไซส์ 30 : กางเกง : เอว 14-28 นิ้ว สะโพก 30 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว
--------------
(3-4ขวบ)(85-95ซ.ม.)
ไซส์ 32 : เสื้อ : รอบอก 34 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว
ไซส์ 32 : กางเกง : เอว 16-30 นิ้ว สะโพก 30 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว
--------------
(4-5ขวบ)(95-105ซ.ม.)
ไซส์ 34 : เสื้อ : รอบอก 34 นิ้ว ยาว 33 นิ้ว
ไซส์ 34 : กางเกง : เอว 18-31 นิ้ว สะโพก 32 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว
--------------
(5-6ขวบ)(100-110ซ.ม.)
ไซส์ 36 : เสื้อ : รอบอก 36 นิ้ว ยาว 35 นิ้ว
ไซส์ 36 : กางเกง : เอว 18-32 นิ้ว สะโพก 33 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว
--------------
(6-7ขวบ)(105-115ซ.ม.)
ไซส์ 38 : เสื้อ : รอบอก 38 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว
ไซส์ 38 : กางเกง : เอว 18-33 นิ้ว สะโพก 34 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว
--------------
(7-8ขวบ)(110-120ซ.ม.)
ไซส์ 40 : เสื้อ : รอบอก 40 นิ้ว ยาว 39 นิ้ว
ไซส์ 40 : กางเกง : เอว 18-34 นิ้ว สะโพก 35 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว
--------------
(8-9ขวบ)(115-125ซ.ม.)
ไซส์ 42 : เสื้อ : รอบอก 41 นิ้ว ยาว 41 นิ้ว
ไซส์ 42 : กางเกง : เอว 18-35 นิ้ว สะโพก 36 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
--------------
(9-10ขวบ)(120-130ซ.ม.)
ไซส์ 44 : เสื้อ : รอบอก 42 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว
ไซส์ 44 : กางเกง : เอว 18-36 นิ้ว สะโพก 38 นิ้ว ยาว 31 นิ้ว
--------------
(10-11ขวบ)(125-135ซ.ม.)
ไซส์ 46 : เสื้อ : รอบอก 44 นิ้ว ยาว 45 นิ้ว
ไซส์ 46 : กางเกง : เอว 18-37 นิ้ว สะโพก 40 นิ้ว ยาว 32 นิ้ว
--------------
(11-12ขวบ)(130-140ซ.ม.)
ไซส์ 48 : เสื้อ : รอบอก 46 นิ้ว ยาว 47 นิ้ว
ไซส์ 48 : กางเกง : เอว 20-38 นิ้ว สะโพก 42 นิ้ว ยาว 33 นิ้ว
--------------
(12-13ขวบ)(135-145ซ.ม.)
ไซส์ 50 : เสื้อ : รอบอก 48 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว
ไซส์ 50 : กางเกง : เอว 20-40 นิ้ว สะโพก 44 นิ้ว ยาว 34 นิ้ว
--------------
(13-14ขวบ)(140-150ซ.ม.)
ไซส์ 52 : เสื้อ : รอบอก 50 นิ้ว ยาว 50 นิ้ว
ไซส์ 52 : กางเกง : เอว 22-42 นิ้ว สะโพก 46 นิ้ว ยาว 35 นิ้ว